Venemaa mitmekordne eraviisa 1 aastaks

Vormistamine alates 14 päeva

Eraviisa saab vormistada, kui teie lähisugulane on Venemaa kodanik (näiteks abikaasa, lapsed, vanemad, vennad/õed, vanavanemad, lapselapsed, abikaasa vanemad)
390€
Trükime foto viisa jaoks
Vormistame viisa jaoks vajaliku kindlustuse
Too dokumendid Cargobus Tallinna terminali või saada Smartpostiga tasuta
Vajalikud dokumendid
Pass
Pass peab olema kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa kehtivuse lõppemist ning selles peab olema vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks.
Foto
  • Pildi suurus 3,5 х 4,5 cm (valge taust, matt)
  • Näo suurus peab olema 70% kogu pildist
  • Pilt ei tohi olla vanem kui 6 kuud
Fotot saab üles laadida ankeedi täitmisel või saata e-postiga. Foto printimine 3 €.
Kindlustus
Kindlustuse saab vormistada meie juures. Poliisi hinnad:
Viisa vormistamiseks on vajalik ka reisikindlustus terveks viisa kehtivusajaks, mis hüvitab kodust eemal aset leidnud ootamatu haigusega või õnnetusjuhtumiga seotud kulud. Kindlustusesumma peab olema vähemalt 30 000€
1 aasta 29,20€
Isikule vanuses 65 aastat vana ja rohkem kindlustuse hind on kõrgem.
Venemaa kodanik peab täitma avalduse meie kontoris

Venemaa kodaniku välispassi koopia

Eesti elamisloa koopia

Eesti ja Venemaa kodanike lähisugulust tõendavate dokumentide originaalid
Kui lähisugulane Venemaa kodakondsusega elab Eestis
HIV-staatuse tõend
Näiteks, sünnitunnistus, abielutunnistus, nimemuutuse dokument jne.
Kui dokumendid on vene keeles, siis piisab originaalist. Kui dokumendid on eesti keeles, siis on vajalik vandetõlge vene keelde.
Tõend on vajalik, kui viisat taoteldakse vanaema/vanaisa, lastelaste, venna/õe dokumentide alusel. Kui viisa taoteldakse abikaasa, laste või vanemate alusel, siis tõend ei ole vajalik.
Tõend peab olema inglise keeles.
Tõend on vajalik, kui viisat taoteldakse vanaema/vanaisa, lastelaste, venna/õe dokumentide alusel. Kui viisa taoteldakse abikaasa, laste või vanemate alusel, siis tõend ei ole vajalik. Alla 14 aastastele lastele tõendit pole vaja.
Tõend peab olema inglise keeles.
Näiteks, sünnitunnistus, abielutunnistus, nimemuutuse dokument jne.
Kui dokumendid on vene keeles, siis piisab koopiast. Kui dokumendid on eesti keeles, siis on vajalik vandetõlge vene keelde.
HIV-staatuse tõend
Kui lähisugulane Venemaa kodakondsusega elab Venemaal
Notariaalse kinnitusega kutse

Venemaa kodaniku passi koopia

Eesti ja Venemaa kodanike lähisugulust tõendavate dokumentide koopia
Täida ankeet
Mitmekordne eraviisa Venemaale 1 aastaks
200
© 2024 Tark Viisa OÜ
Meie veebileht kasutab küpsiseid. Vajame neid kodulehe töö parendamiseks.
Küsi abi viisakonsultandiltWhatsApp
Telegram
Messenger