Tark Viisa OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA

See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas teie isikuandmeid kogutakse, kasutatakse ja edastatakse, kui külastate veebilehe või täidate tellimusevormi lehel www.viisaekspert.ee („Sait”).

Isikuandmed millised me kogume sisaldavad järgmist:
· teie seadme tüüp;
· teie veebibrauser;
· teie IP-aadress;
· teie ajavöönd;
· küpsised teie seadmes;
· veebilehtede või otsingupäringuid, mis suunavad teid antud veebilehele;
· teie vastastikmõju veebilehega;
· ees- ja perenimi;
· isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus;
· isikukood (isikukoodi puudumisel sünniaeg, sugu, vanus);
· kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress.

Tark Viisa OÜ kogub ülaltoodud andmed, et pakkuda Teile parimat teenust ja muuta Tark Viisa OÜ internetikeskkond paremaks, lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks. Samuti võime kasutada Teie IP-aadressi, et diagnoosida probleeme Tark Viisa OÜ serveris, veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks ja lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel. Me kogume ka seda infot, et mõista, kuidas meie kliendid veebilehti kasutavad, millistest allikatest nad veebilehti leiavad, ning analüüsida veebilehti tõhusust ja mugavust. See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas teie isikuandmeid kogutakse, kasutatakse ja edastatakse veebilehe külastamisel või tellimuse tegemisel aadressil www.viisaekspert.ee („Sait”).

ISIKUANDMETE KOGUMINE
Tark Viisa OÜ kogub isikuandmeid peamiselt oma klientidelt. Need on reeglina andmed, mis on vajalikud viisateenuse osutamiseks ja võivad täpsustuda alati konkreetse viisateenuse raames ning varieeruda tingituna sellest, millega reisitakse (nt buss, rong, lennuk, laev) kui ka sellest, kuhu reisitakse (siseriiklik reis, reis EL-i piires ja nendega võrdsustatud riikidesse, reis väljaspoole EL-i asuvatesse riikidesse). Tavapäraselt on reisimisel vajalikud ees- ja perenimi, isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus, isikukood, (isikukoodi puudumisel sünniaeg, sugu, vanus), aga ka kontaktandmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. Reisimisel väljaspoole EL-i riike võib andmete loetelu täieneda vastava sihtriigi seadustest ja nõuetest (nt rahvus, passiandmed, vaktsineerimine jne). Me kasutame Teie isikuandmeid selleks, et täita meievahelist sõlmitud lepingut ja osutada Teile viisateenust. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meie vahel sõlmitud teenuse lepingu täitmiseks.

Meie internetikeskkonna www.viisaekspert.ee külastamisel kogume automaatselt Teie seadme kohta teatud infot ja salvestame selle logifailides. See võib sisaldada Teie veebibrauseri infot, IP-aadressi, ajavööndi, regiooni või üldist asukohta, kus Teie arvuti või seade on internetiühenduses, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot, sh info teie sirvivate veebilehtede ja toodete kohta, millised veebilehed või otsingupäringud teid veebilehele saadavad, samuti info selle kohta, kuidas veebilehega mõjustate.

Me nimetame seda automaatselt kogutud informatsiooniks ehk “seadme informatsioon”.
Me kogume teavet seadme kohta, kasutades järgmisi tehnoloogiaid:
· “Küpsised” on andmefailid, mis asuvad teie seadmes või arvutis ja sisaldavad sageli anonüümset unikaalset tunnust. Küpsiste kohta lisateabe saamiseks ja küpsiste keelamise kohta leiate aadressilt www.allaboutcookies.org.
· Logifailid jälgivad saidil toimuvaid toiminguid ja koguvad andmeid, sealhulgas teie IP-aadressi, brauseri tüüpi, Interneti-teenuse pakkujat, viitamis- / väljumislehti ning kuupäeva / kellaaja templid.
· „Web beacons”, „tags” ja „pixels” on elektroonilised failid, mida kasutatakse saidi sirvimise kohta teabe salvestamiseks.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE
Peamiselt kasutatakse Teie isikuandmeid Teiega kokkuleppel Teile teenuse osutamiseks.

Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda vastavalt Teie eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma Teie soove ja eelistusi ning parandada Tark Viisa OÜ internetikeskkondade teenuste osutamise aspekte.

ISIKUANDMETE JAGAMINE
Teie isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

Samuti võime jagada Teie isikuandmeid, kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, Teie eluliste vajaduste täitmisest; seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et Teie isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.

DO NOT TRACK
Pange tähele, et me ei muuda meie veebilehe andmete kogumise ja kasutamise tavasid, kui näeme teie brauserilt „Ära jälgi” signaali.

TEIE ÕIGUSED
Kui olete Euroopa resident, on teil õigus tutvuda teie isikuandmetega mida me hoiame ja paluda, et teie isiklikud andmed parandataks, uuendataks või kustutataks. Kui soovite seda õigust kasutada, võtke palun meiega ühendust allpool toodud kontaktandmete kaudu. Lisaks, kui olete Euroopa resident, märgime, et me töötleme teie andmeid, et täita oma kohustused Teie suhtes või muul viisil järgida eespool loetletud seaduslikke ärihuve. Lisaks pange tähele, et teie andmed edastatakse väljaspool Euroopat, sealhulgas Kanadasse ja Ameerika Ühendriikidesse.

ANDMETE VÄLJASTAMINE
Kui saadate registreerimisvormi veebilehe kaudu, säilitame teie infot kuni te ei palu meil seda kustutada.

MUUDATUSED
Me võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ajakohastada, et kajastada näiteks meie tavade muutusi või muudel operatiivsetel, õiguslikel või regulatiivsetel põhjustel.

KÜSIMUSED, KAEBUSED
Kui Teie isikuandmed on muutunud, võtke palun meiega ühendust. Kui Teil on täiendavaid küsimusi Teie isikuandmete kohta, võtke kindlasti meiega ühendust. Me vastame seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Samas olgevalmis, et isikuandmete kaitsmise raames võime Teilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Selleks, et isikuandmete töötluse aluseks olevad lepingud tagaksid Andmesubjektide õigusi piisaval määral, jätame endale õiguse nõuda, et Andmesubjekti esindusõigust tõendav dokument, mis esitatakse pooltevahelise õigussuhte täitmise käigus või pärast seda (muuhulgas seoses andmetöötlusega), ja mis on vormistatud väljaspool meie reisibürood, oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud. Peame olema kindlad, et Andmesubjekt on info edastamisega nõus, ja info läheb ainult õigele inimesele või organisatsioonile. Enamikel juhtudel korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, mille olete avastanud. Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda Teie palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.
Küsimuste ja kaebuste osas palun kontakteeruge andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil info@viisaekspert.ee või posti teel: Sakala 18, Tallinn 10141.
Teie poolt esitatud päringule vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul.

© 2022 Tark Viisa OÜ